Organizujemy pracę serwisów od 2004 roku

Cyklicznie naprawiane lub konserwowane urządzenia przez serwis warto zapisać w bazie danych. Można je przypisać do klienta, a następnie tworzyć zlecenia serwisowe. Zarządzanie usługami, przyjmowanie nowych zleceń i podejmowanie decyzji o dalszej ich eksploatacji przez klienta staję się o wiele prostrze. Urządzenie zapisane w bazie można szybko odnaleźć, sprawdzić jakie części do tej pory były w nim wymienione, utworzyć nowe zlecenie bez potrzeby pytania klienta, a gdzie ono stoi, bo już to wiemy. Do czego przyda się baza urządzeń w naszym programie do serwisu:

  • Dodawanie nowych urządzeń do bazy i przypisywanie ich do klienta
  • Wystawianie zleceń naprawy
  • Tworzenie kosztorysów naprawy
  • Przeglądanie historii dotychczasowych napraw
  • Łatwe wyszukiwanie urządzenia i przegląd bazy
  • Wysyłanie wiadomości e-mail o konieczności wykonania przeglądu / konserwacji
  • Podział urządzeń na grupy ze względu na branżę, rodzaj
  • Baza modeli dla szybszego wprowadzania urządzeń do bazy

Zobacz jak wprowadzić do bazy nowe urządzenie i w jaki sposób można pracować z tak utworzoną bazą. Poniższy film ułatwi zapoznanie się ze sposobem pracy.