Organizujemy pracę serwisów od 2004 roku

Umowa CPC / serwisowa -rozliczenie miesięczne

Moduł umowy CPC to narzędzie które pozwala na kontrolę urządzeń dzierżawionych bądź obsługiwanych w kontrakcie serwisowym. W prosty sposób pomaga pamiętać o wszystkich umowach, kontrolować liczniki urządzeń oraz wyliczać należną opłatę. Moduł ów szybko obliczy rentowność danej umowy i pomoże podjąć decyzję o jej kontynuacji. Do jednej umowy podpisanej z klientem można przyporządkować wiele urządzeń. Dla każdego z nich można określić inne warunki finansowe: opłatę stałą, minimalną, koszty stałe, opłatę za stronę. Obliczenia mogą zostać dokonane dla pojedynczego urządzenia jak i dla całej umowy. Urządzenia można obsługiwać standardowo, a koszty ponoszone podczas ich obsługi zapisywać w zleceniach. Warto zawrzeć w nich koszty robocizny, dojazdów, ale także materiałów i części. Podczas wypełniania rozliczenia miesiąca wystarczy kliknąć "Pobierz ze zlecenia" aby wszystkie koszty poniesione w ciągu miesiący zostały podliczone i uwzględnione w rozliczeniu CPC. Operacja taka szybko obliczy wynik finansowy miesiąca, a w sumie całego urządzenia czy umowy.