Organizujemy pracę serwisów od 2004 roku

Rozrachunki

W każdej firmie istotną sprawą jest rozliczanie należności z kontrahentami. Idealnie by było, gdyby wszyscy płacili w terminie, lecz realny świat jest inny. Zatem aby ułatwić życie każdemu przedsiębiorcy stworzyliśmy funkcje, które ułatwiają rozliczanie należności.

W prosty sposób do wystawionej faktury można zarejestrować płatność po jej otrzymaniu. W każdej chwili można wygenerować zestawienie wszystkich należności, jak i tych przeterminowanych. Jeśli zajdzie potrzeba, wydrukować wezwanie do zapłaty, które uwzględni ustawowe odsetki od przeterminowanych płatności.

Najważniejsze funkcje Fakturki w tym zakresie:

  • szybka i łatwa rejestracja płatności,
  • zestawienie bieżących należności oraz przeterminowanych od klientów,
  • łatwa kontrola płatności dla dostawców,
  • szybki dostęp do danych kontaktowych dłużnika,
  • wydruk wezwania do zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi, 


 

Rozliczenia należności z odbiorcami, płatności dla dostawców, zestawienia obrotów, wezwania do zapłaty.