Organizujemy pracę serwisów od 2004 roku

Zrzuty ekranu przedstawiają oprogramowanie do serwisu Menadżer Serwisu Ksero z ukierunkowaniem na serwis kopiarek, drukarek, ploterów i innych urządzeń drukujących i kopiujących.